Количка

0 артикула

Акордеонни категории

Политика за личните данни

Декларация за поверителност

 

Информация за нас

„АЛД-Импорт“ EООД (АЛД-Импорт и/или Администратора) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200653551, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Александър Стамболийски № 35, партер тел: 032 941602; e-mail: office@aldimport.com „АЛД-Импорт” ЕООД е  създадена през 2009г. с основна

дейност директен внос и търговия на едро с медицински и дентални консумативи като еднократни ръкавици, маски, калцуни, превързочни материали, работно облекло и много други продукти.

 

АЛД-Импорт ЕООД извършва своите ежедневни работни процеси в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 1.10.2015г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

За нас е от голямо значение вие, нашите клиенти, да имате достъп до това каква ваша лична информация постъпва на нашата платформа www.aldi-bg.com , как я управляваме и какви са вашите права като потребител. Моля да се запознаете предварително с настоящата декларация за поверителност преди да използвате нашата платформа.

Административният орган, чиято функция е да следи за правилното обработване на вашите лични данни е

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25
Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

 

Вашите лични данни могат да бъдат събирани чрез:

– нашия сайт АЛДИ БГ с адрес http://aldi-bg.com/
– по телефона;
– по имейл;
– на хартия – на място в офиса ни или по време на изложения и срещи с цел представяне или договаряне на доставки на еднократни консумативи.

 

Принципно всички лични данни, които постъпват на нашата платформа- телефон или имейл- са предоставени директно и доброволно от вас. В този смисъл, вие решавате какъв вид и колко информация да ни дадете с цел изпълняване на вашата поръчка. Правейки регистрация на нашата страница, вие изрично се съгласявате вашите данни да бъдат събирани и обработвани от нас за нуждите на изпълнението на вашата поръчка. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

При създаване на профил на сайта ни, вие ни изпращате вашите имейл и две имена.

При правене на поръчка на сайта ни, вие ни изпращате и вашия адрес/офис на куриер, фирмени данни и телефонен номер.

 

 

Използваме личните Ви данни за следните цели:

За изпълнение на ваша поръчка или запитване, постъпило на сайта ни.

Ние използваме вашите лични данни, най-често за да приемем, изпишем, фактурираме и изпратим вашите поръчки, проследяване на пратката ви и евентуално връщане на продукти.

Вие може да ни предоставите вашите имена и имейл адрес, като се абонирате за новини от нас или като попълните контактната ни форма. По този начин вие се съгласявате да получавате от нас маркетингови съобщения и новости. Може да промените решението си за абонамент от вашия личен профил или от отметката в края на имейла „Отписване“.

За Маркетинг

С цел постигане на висока клиентска удовлетвореност, ние се стремим да сте информирани за нашите актуални и предстоящи промоции и събития по имейл или телефон. Освен това можем да ви изпратим навременна информация за продукти, които сте отбелязали като Любими във вашия профил.

Колко време пазим вашите лични данни?

Предоставените от вас лични данни се съхраняват, докато вашия профил на нашата страница е активен. При желание за промяна или изтриване на част от предоставената информация или изтриване на вашия профил, ние ще се съобразим с вашето решение като може да запазим отделна информация, която е необходима спрямо приложимото законодателство и законните ни интереси. Моля да имате предвид, че няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

С кого споделяме вашите лични данни?

За да може вашата поръчка да пристигне до посочения адрес ние използваме собствен транспорт, но и куриерски фирми – Еконт, Спиди, Интайм, ОК Експрес. Ако сме задължени по закон може да разкрием лични данни, за да защитим и нашите права.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система, договор за охранителни услуги и др. Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на „АЙ СИ ЕН“ ЕООД. Тук можете да видите пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:
Вие имате право да поискате:
*информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

*съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
*информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
*да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
*да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:
По всяко време имате право да:
*възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
*възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
*обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
*повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

*сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:
*можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.